Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie: 146/2012w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Żukowo na 2012r. 2012-12-28 11:03:37
Zarządzenie: 145/2012w sprawie powołania Komisji dokonującej analizy i weryfikacji wniosków o udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska. 2012-12-21 11:08:17
Zarządzenie: 132/2012w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Gminy Żukowo 2012-12-20 14:26:08
Zarządzenie: 134/2012Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 85/2011, 115/2011, 155/2011, 67/2012, 119/2012, 68/2012. 2012-12-20 07:38:50
Zarządzenie: 143/2012w sprawie zmiany planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Żukowo . 2012-12-19 11:40:42
Zarządzenie: 144/2012w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Żukowo 2012-12-19 08:24:34
Zarządzenie: 141/2012w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej 2012-12-17 07:37:53
Zarządzenie: 135/2012w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 77/2008 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 11 sierpnia 2008r. w sprawie zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Żukowo 2012-12-14 12:39:32
Zarządzenie: 133/2012o zmianie zarządzenia w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Żukowo, wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 2012-12-14 12:33:32
Zarządzenie: 138/2012w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Żukowo na 2012r. 2012-12-14 11:28:51