Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie: 234/2014w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Żukowo na 2014r. 2014-12-30 14:53:48
Zarządzenie: 235/2014w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Żukowo w 2014r. 2014-12-30 14:45:12
Zarządzenie: 232/2014w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego w Urzędzie Gminy w Żukowie 2014-12-23 11:25:43
Zarządzenie: 231/2014w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żukowie na 2014r. 2014-12-23 10:43:56
Zarządzenie: 227/2014w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żukowie na 2014r. 2014-12-23 10:43:09
Zarządzenie: 230/2014w sprawie zmiany instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Gminy w Żukowie 2014-12-19 12:52:19
Zarządzenie: 229/2014w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Żukowo 2014-12-17 08:21:54
Zarządzenie: 228/2014w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy Żukowo 2014-12-17 08:21:31
Zarządzenie: 225/2014w sprawie zmiany instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Gminy w Żukowie 2014-12-12 08:18:43
Zarządzenie: 214/2014w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela – Ewy Szulc, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2014-12-11 15:26:19