Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 218 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Żukowo w drodze umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Żukowie 2017-07-06 15:08:44
Zarządzenie nr 226/2015 w sprawie zlecenia Spółce Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. zadań własnych Gminy Żukowo 2016-01-12 11:58:28
Zarządzenie nr 217/2015 w sprawie ustalenia projektu planu finansowego Urzędu Gminy w Żukowie na 2016r. 2016-01-07 15:16:53
Zarządzenie nr 211/2015w sprawie wyrażanie zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu 2016-01-04 11:37:03
Zarządzenie nr 227/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniem i patologiom społecznym”. 2016-01-04 10:02:39
Zarządzenie nr 221/2015 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żukowie na 2015r. 2015-12-31 10:33:17
Zarządzenie nr 220/2015 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Żukowo w 2015r. 2015-12-31 10:32:16
Zarządzenie nr 225/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2015-12-31 08:47:12
Zarządzenie nr 224/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2015-12-31 08:46:33
Zarządzenie nr 223/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2015-12-31 08:45:48