Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie:w spr. pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych 2006-10-19 08:02:03
Obwieszczenie:decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii przesyłowej nn-0,4 kV na terenie działek nr 147, 152, 154 wraz ze stacją transformatorową 15/0,4 kV, która zasilona zostanie z biegnącej obok linii kablowej SN-15 kV 2006-10-16 08:02:03
Obwieszczenie:dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działek nr 146/52, 146/55 położonych w miejscowości Glincz. 2006-10-16 08:02:03
Obwieszczenie:dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 1009, 685/3 z przykanalikiem na terenie działki nr 685/1 w miejscowości Chwaszczyno. 2006-10-16 08:02:03
Obwieszczenie:dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej (budowa wieży kratowej o wys. 42 m n.p.t. oraz posadowienie kontenera aparaturowego) na terenie działki nr 85/12 w miejscowości Miszewo. 2006-10-16 08:02:03
Obwieszczenie:dla budowy sieci gazociągowej śr/c d32PE na terenie działek 227/11, 226, 227/13, 227/12 z przyłączem gazu śr/c d25PE do działki nr 227/7 położonych w miejscowości Banino. 2006-10-16 08:02:03
Obwieszczenie:dla budowy sieci gazociągowej śr/c de 90 PE, de 63 PE, de 32 PE z przyłączem gazu de 25 PE do budynków mieszkalnych na terenie działek nr 1580, 1571, 1555, 610/8, 1642, 617/3, 614/22, 614/9, 614/11, 614/8, 1627, 614/3, 1554, 1649 z przyłączami do działek nr 1624, 1630, 1548, 1549, 1639, 614/12, 614/7, 614/13, 1636, 614/4 do budynków mieszkalnych położonych w miejscowości Żukowo. 2006-10-16 08:02:03
Obwieszczenie:dla budowy sieci gazociągowej śr/c d63PE na terenie działek 705/54, 705/55, 1121 z przyłączem gazu śr/c d25PE do działki nr 705/24, 705/29, 705/22 położonych w miejscowości Chwaszczyno. 2006-10-16 08:02:03
Obwieszczenie:decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj.cej na budowie sieci gazoci.gowej n/c De 90 PE dł. 150mb na terenie działek nr 165, 166/1, 156/3 z przył.czem n/c De 50 PE dł. 5mb do działki nr 156/6 2006-10-16 08:02:03
Obwieszczenie:dla budowy elektroenergetycznych linii przesyłowych nn ? 0,4 kV na terenie działek nr 76, 77, 75, 78/15, 78/4, 83, 79, 128 położonych w miejscowości Otomino. 2006-10-16 08:02:03