Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie:Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/828/2002 z dnia 9 października 2002 r. z późniejszymi zmianami orazo przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko 2011-12-13 11:35:17
Obwieszczenie: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Przyjaźń) 2011-12-07 12:52:55
Obwieszczenie: o wydaniu decyzji nr U.6733.150.2011.AG z dnia 05.12.2011 r. w sprawie zmiany decyzji ostatecznej U.6733.89.2011.ST z dnia 11.07.2011 r. ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego (Przyjaźń) 2011-12-07 12:51:55
Obwieszczenie: o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr U.6733.145.2011.AG z dnia 25.112011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Chwaszczyno) 2011-12-07 12:51:09
Obwieszczenie: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Otomino) 2011-12-07 12:50:33
Obwieszczenie: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji ostatecznej B.ST.6733.22.2011.ST z dnia 05.04.2011 r. ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego (Przyjaźń) 2011-12-07 12:50:01
Obwieszczenie: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Przyjaźń) 2011-12-07 12:49:30
Obwieszczenie: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Przyjaźń) 2011-12-07 12:48:28
Obwieszczenie: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Sulmin) 2011-12-07 12:47:34
Obwieszczenie: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Leźno) 2011-12-07 12:46:47