Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie:o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-Z.6733.144.2014.MMC z dnia 30.12.2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Glincz) 2014-12-30 14:16:53
Obwieszczenie:o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Banino) 2014-12-30 08:25:29
Obwieszczenie:o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-Z.6733.143.2014.MMC z dnia 29.12.2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Sulmin) 2014-12-29 15:36:52
Obwieszczenie:o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Przyjaźń) 2014-12-23 13:50:59
Obwieszczenie:o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-Z.6733.132.2014.MMC z dnia 22.12.2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Niestępowo) 2014-12-23 13:35:07
Obwieszczenie:o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-Z.6733.120.2014.JD z dnia 23.12.2014r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (Chwaszczyno) 2014-12-23 13:29:37
Obwieszczenie:Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowo. 2014-12-23 11:30:37
Obwieszczenie:o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-Z.6733.141.2014.JD z dnia 23.12.2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Niestępowo) 2014-12-23 10:26:44
Obwieszczenie:o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-Z.6733.128.2014.JD z dnia 22.12.2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Leźno) 2014-12-22 14:57:29
Obwieszczenie:o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-Z.6733.119.2014.JD z dnia 22.12.2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Chwaszczyno) 2014-12-22 14:20:19