Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
obwieszczenie nr UN-PZ.6733.110.2015.AGo wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-PZ.6733.110.2015.AG z dnia 12.01.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej (zgodnie z wnioskiem) na budowie sieci wodociągowej dla zasilania działek budownictwa mieszkaniowego na terenie działki nr 68/58 w miejscowości Łapino, gmina Żukowo 2016-01-12 15:50:37
obwieszczenie nr UN-PZ.6733.114.2015.AGo wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-PZ.6733.114.2015.AG z dnia 12.01.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej (zgodnie z wnioskiem) na rozbudowie istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy dn 63 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr 238 i 237/11 położonych w miejscowości Przyjaźń, gmina Żukowo 2016-01-12 15:49:28
obwieszczenie nr UN-PZ.6733.107.2015.AGo wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-PZ.6733.107.2015.AG z dnia 12.01.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej (zgodnie z wnioskiem) na rozbudowie sieci wodociągowej dla zasilania działek budownictwa mieszkaniowego na terenie działki nr 846/20 położonej w Żukowie, obręb Żukowo M 2016-01-12 15:47:53
obwieszczenie nr UN-PZ.6733.113.2015.AGo wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-PZ.6733.113.2015.AG z dnia 12.01.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej (zgodnie z wnioskiem) na budowie odcinka sieci wodociągowej dla zasilania działek budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr 122, 121, 110 położonych w Żukowie 2016-01-12 15:34:38
UN-PZ.6733.111.2015.AGo wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-PZ.6733.111.2015.AG z dnia 12.01.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej (zgodnie z wnioskiem) na budowie odcinka linii kablowej NN-0,4 kV w celu zasilenia działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie działek nr 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 299/5, 31/33, 31/23, 31/16 położonych w miejscowości Pępowo, gmina Żukowo 2016-01-12 13:19:21
obwieszczenie nr UN-PZ.6733.1.2016.AGo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej i grawitacyjnej na terenie działek nr 105/68, 105/72, 105/69, 105/71, 105/5, 100/2, 309/2 położonych w miejscowości Borkowo 2016-01-12 13:18:11
Obwieszczenie nr UN-PZ.6722.1.2016.MMCogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Banino w rejonie ulic Diamentowej i Leśnej 2016-01-11 21:13:11
obwieszczenie nr UN-PZ.6733.128.2015.AGo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej sieci nN 0,4 kV, budowie przyłącza kablowego nN 0,4 kV zasilanego od istniejącego złącza kablowego nr Z-504 do projektowanego złącza nr Z-504/1A zasilającego działkę w miejscowości Glincz, na terenie działek nr: 185/1, 185/3, 366/7 położonych w miejscowości Glincz, gmina Żukowo 2016-01-07 12:49:39
obwieszczenie nr UN-PZ.6733.126.2015.AGo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji pomp ciepła, remoncie instalacji c.o. i c.w.u., remoncie instalacji oświetleniowej, remoncie instalacji wentylacji sali gimnastycznej, termomodernizacji trzech ścian w budynku szkoły na terenie działek nr 301/2 i 303/11 położonych w miejscowości Chwaszczyno, gmina Żukowo 2016-01-05 14:08:39
obwieszczenie nr UN-PZ.6733.124.2015.AGo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 814/3 położonej w mieście Żukowo 2016-01-04 15:41:38