Obwieszczenie nr UN-P.6722.168.2013.AL.MM
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części miasta Żukowa ograniczonego od strony północnej granicą miasta, od strony wschodniej ul. Gdyńską, od strony południowo-wschodniej działką nr 1740 stanowiąca drogę i od strony południowo-zachodniej granicą lasu i ul. Leszczynową, gmina Żukowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

 
 
 

Załączniki

Obwieszczenie nr UN-P.6722.168.2103.AL.MM

Data: 2015-07-20 08:39:37 Rozmiar: 180.25k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 14287
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Żukowie
Osoba wprowadzająca informację : Monika Makowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Makowska
Czas wytworzenia: 2015-07-20 08:33:48
Czas publikacji: 2015-07-22 08:13:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak