Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie: nr Lista kandydatów spełniających wymogi na stanowisko Inspektora ds. Obrony Cywilnej w Urzędzie Gminy w Żukowie 2005-12-16 08:02:03
Ogłoszenie: nr wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wy?szej ni? 100 złotych w okresie od 01.01.2005 do 30.11.2005r 2005-12-09 08:02:03
Ogłoszenie: nr URZ!D GMINY W ŻUKOWIE ogłasza nabór na stanowisko ds. obrony cywilnej w Referacie Organizacyjnym 2005-12-01 08:02:03
Ogłoszenie: nr wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wy?szej ni? 100 złotych w okresie od 01.01.2005 do 31.10.2005r 2005-11-15 08:02:03
Ogłoszenie: nr B.AP. - 1635/05decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii kablowej NN – 0,4 kV zasilającej budynki mieszkalne na terenie działek nr 258, 262/12 i 263/17 w miejscowości Przyja1n. 2005-10-10 08:02:03
Ogłoszenie: nr o wszczęciu w dniu 14.09.2005 r. na wniosek Pana Krzysztofa Dąbrowskiego działającego w imieniu Inwestora POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 81 postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie 2005-10-04 08:02:03
Ogłoszenie: nr wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wy?szej ni? 100 złotych w okresie od 01.01.2005 do 31.08.2005r. 2005-09-13 08:02:03
Ogłoszenie: nr wyło?enie/sierpwyłozenie mpzp fragmentu wsi Pepowo Północne i Południowe 2005-08-23 08:02:03
Ogłoszenie: nr wyło?enie/wrzeswyło?enie zmian studium fragmentu wsi Borkowo oraz Otomino,Przyja1n, Glincz 2005-08-23 08:02:03
Ogłoszenie: nr Obwody głosowania w Gminie Żukowo 2005-08-18 08:02:03