Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie: nr Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalnośa po?ytku publicznego na realizację zadan publicznych w 2007. 2006-12-21 08:02:03
Ogłoszenie: nr URZ!D GMINY W ŻUKOWIE ogłasza nabór na stanowisko ds. planowania przestrzennego w Referacie Budownictwa 2006-12-18 08:02:03
Ogłoszenie: nr URZ!D GMINY W ŻUKOWIE ogłasza nabór na stanowisko ds. zamówien publicznych w Referacie Inwestycji 2006-12-18 08:02:03
Ogłoszenie: nr URZ!D GMINY W ŻUKOWIE ogłasza nabór na stanowisko ds. pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej 2006-12-18 08:02:03
Ogłoszenie: nr URZ!D GMINY W ŻUKOWIE ogłasza nabór na stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Komunalnym 2006-12-18 08:02:03
Ogłoszenie: nr w spr. naboru na stanowisko audytora wewnętrznego 2006-11-22 08:02:03
Ogłoszenie: nr o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Referacie Finansowym 2006-11-03 08:02:03
Ogłoszenie: nr otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalnośa po?ytku publicznego na realizację zadan publicznych w 2007 roku 2006-10-25 08:02:03
Ogłoszenie: nr URZ!D GMINY W ŻUKOWIE ogłasza nabór na dwa stanowiska w Referacie Budownictwa na stanowisko ds. planowania przestrzennego oraz stanowisko ds. rent planistycznych 2006-10-11 08:02:03
Ogłoszenie: nr w sprawie składania wniosków o przyznanie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na podstawie uchwały nr XLV / 745 / 2006 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 20 lipca 2006 r. dostępnej pod adresem: http://www.zukowo.pl/bip/uchwaly/pliki/727.pdf 2006-09-07 08:02:03