Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie: nr Burmistrz Gminy Żukowo na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 2 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) ustawy informuje, że w dniu 8 stycznia 2008 r. (wtorek) o godzinie 18.00 w budynku Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie im. A. Mickiewicza przeprowadzona zostanie rozprawa otwarta dla społeczeństwa 2007-12-21 08:02:03
Ogłoszenie: nr K/OŚ/DŚ/92/2007Gmina Żukowo jako inwestor wystąpiła z wnioskiem w dniu 11.09.2007 r. (data wpływu 21.09.2007 r.) uzupełnionym w dniu 04.10.2007 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 1045033 Glincz – Przyjaźń. 2007-12-18 08:02:03
Ogłoszenie: nr Ogłoszenie o zawarciu umowy z wolnej ręki na : Wykonanie zabezpieczenia gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia rurami ochronnymi 2007-12-14 08:02:03
Ogłoszenie: nr Ogłoszenie o zawarciu umowy w trybie "zapytania o cenę" - wykonania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2007-12-11 08:02:03
Ogłoszenie: nr Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Referatu Budownictwa 2007-12-04 08:02:03
Ogłoszenie: nr K/OŚ/DŚ/93/2007o wszczęciu w dniu 10.10.2007 r. na wniosek inwestora p. Pawła Gulczyńskiego z dnia 25.09.2007 r. (data wpływu 26.09.2007 r.) uzupełnianego do dnia 10.10.2007 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie wytwórni pustaków keramzytowo-betonowych na działce numer 571/4 i 571/13 w miejscowości Chwaszczyno, gmina Żukowo. 2007-11-28 08:02:03
Ogłoszenie: nr K/OŚ/DŚ/91/2007po rozpatrzeniu wniosku: Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach z dnia 11.09.2007 r. (data wpływu 17.09.2007 r.) uzupełnionego w dniu 24.09.2007 r. (data wpływu 25.09.2007 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1929G Lniska – Przyjaźń – (Kolbudy) w km 0+075 do km 8+252 2007-11-14 08:02:03
Ogłoszenie: nr URZĄD GMINY W ŻUKOWIE ogłasza II nabór na stanowisko KIEROWNIKA REFERATU BUDOWNICTWA 2007-11-14 08:02:03
Ogłoszenie: nr Informacja o wyniku naboru na stanowisko radcy prawnego 2007-11-13 08:02:03
Ogłoszenie: nr Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownika Referatu Budownictwa 2007-11-13 08:02:03