Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie: nr K/OŚ/DŚ/7625/23projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie systemu kanalizacji sanitarnej dla Banina ul. Tuchomska i ul. Polna (etap 2), gmina Żukowo 2008-12-22 08:02:03
Ogłoszenie: nr w spr. wyboru wykonawcy: Modernizacji dróg gminnych w Gminie Żukowo - układanie płyt YOMB rejon I poprzez ułożenie nawierzchni z płyt drogowych wileootworowych typu YOMB na ul. Ceynowy w Chwaszczynie o powierzchni 450 m2. 2008-12-17 08:02:03
Ogłoszenie: nr w spr. wyboru wykonawcy: Modernizacji nawierzchni drogi gminnej Skrzeszewo-Przyjaźń poprzez ułożenie nawierzchni drogi z płyt drogowych wielootworowych typu YOMB o długości 73 mb i szerokości 4,0 m 2008-12-17 08:02:03
Ogłoszenie: nr w spr. wyboru wykonawcy: Modernizacji dróg gminnych w Gminie Żukowo- układanie płyt YOMB rejon IV poprzez ułożenie nawierzchni drogi z płyt drogowych wielootworowych na ulicy: 1. ul. Wierzbowa w Glinczu o długości 72 mb i szerokości 4 m 2. droga Otomino o długości 68 mb i szerokości 4 m 3. droga 348/1 w Skrzeszewie o długości 18,75 mb i szerokości 4 m 2008-12-17 08:02:03
Ogłoszenie: nr B.AG. - 2995/08o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (Skrzeszewo) 2008-12-12 08:02:03
Ogłoszenie: nr K/OŚ/DŚ/7625/28zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek OGP Gaz-System Oddział w Gdańsku, dla którego wskazano pełnomocnika Atrem S.A., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na remoncie układu pomiarowego na terenie istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej gazu na działce numer 165/6 w miejscowości Banino, gmina Żukowo. 2008-12-10 08:02:03
Ogłoszenie: nr K/OŚ/DŚ/7625/29zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa TIM z Gdyni, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie tartaku "TIM" o nową siedzibę w Miszewie oraz park maszynowy dla nowych produktów i usług, który ma być współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Działania 1.1.2 Małe i Średnie przedsiębiorstwa w konkursie nr 1/2008, który polega m.in. na budowie hali produkcyjnej oraz budynku wystawienniczo-biurowego i ma być zlokalizowany o obrębie Miszewo, gmina Żukowo, powiat Kartuzy, na działce numer 16/12. 2008-12-10 08:02:03
Ogłoszenie: nr K/OŚ/DŚ/7625/23uznać, że sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie systemu kanalizacji sanitarnej dla Banina ul. Tuchomska i ul. Polna (etap 2), gmina Żukowo w postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, nie jest konieczne. 2008-12-08 08:02:03
Ogłoszenie: nr K/OŚ/DŚ/7625/23zawiadamiam o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie systemu kanalizacji sanitarnej dla Banina ul. Tuchomska i ul. Polna (etap 2) w postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja realizowana przez Gminę Żukowo 2008-12-08 08:02:03
Ogłoszenie: nr K/OŚ/DŚ/7625/18dot. postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Kartuzy-Żukowo 2008-11-27 08:02:03