Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie: nr 79/09Zamówienie uzupełniające do zadania Budowa ulicy Dambka i ulic osiedlowych na Osiedlu Nowe w Żukowie 2009-12-28 08:02:03
Ogłoszenie: nr 85/09Zamówienie uzupełniające polegające na wykonaniu zasilania energetycznego zasilającego nowy budynek sali gimnastycznej w Przyjaźni- długość 84 m 2009-12-28 08:02:03
Ogłoszenie: nr 80/09Zamówienie dodatkowe do zadania pn. Budowa ulicy Dambka i ulic osiedlowych na Os. Nowe w Żukowie 2009-12-28 08:02:03
Ogłoszenie: nr 81/09Ogłoszenie o zawarciu umowy w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego - Budowa sali gimnastycznej w Przyjaźni 2009-12-15 08:02:03
Ogłoszenie: nr 82/09Ogołszenie o amówieniu uzupełniające do umowy nr 77/31/08/09 z dnia 12.02.2009r związane z budową sali gimnastycznej w Przyjaźni 2009-12-14 08:02:03
Ogłoszenie: nr Uzupełnienie do protokołu z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Żukowo - debata 14.11.2009 godz. 12:00 2009-12-10 08:02:03
Ogłoszenie: nr Protokoły z dodatkowych debat nad projektem zmiany studium Gminy Żukowo z dnia 14 listopada 2009r. - godz. 10:00 i 12:00 2009-12-04 08:02:03
Ogłoszenie: nr 78/09Zamówienie dodatkowe do zadania Modernizacja drogi gminnej w Miszewie dz. 66 i 96 polegające na wykonaniu następujących prac: 1) Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 2) Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 3) Ułożenie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. 4) Wykonanie przepustu pod zjazdem 2009-12-01 08:02:03
Ogłoszenie: nr 74/09zamówienie uzupełniające do umowy nr 379/49/09 z dnia 24.08.2009r. polegające na rozbudowie systemu monitoringu wizyjnego z zastosowaniem technologii radiowej na terenie miasta Żukowa o 5 kamer 2009-11-26 08:02:03
Ogłoszenie: nr 69/09Zamówienie dodatkowe związane z koniecznością wykonania następujących prac: 1) Ułożenie brakującej folii wstępnego krycia pod pokryciem z blachodachówki na dachach łącznika szatni i magazynków 2) Wykonanie brakującej izolacji termicznej kominów, attyk i ścian wyprowadzonych ponad stopy ostatniej kondygnacji oraz izolacji termicznej gzymsów żelbetowych pod rynnami dachowymi 2009-11-26 08:02:03