Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie: nr U.6722.308.2011.MDK Ogłoszenie Burmistrza Gminy Żukowo o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/828/2002 z dnia 9 października 2002 r. z późniejszymi zmianami oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko 2011-12-13 11:32:33
Ogłoszenie: nr U.6722.295.2011.MDKOgłoszenie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Borkowo i Żukowo. 2011-12-06 10:05:00
Ogłoszenie: nr -Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych 2011-12-02 12:35:23
Ogłoszenie: nr Nabór Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych i Innych Podmiotów do Komisji Konkursowych Ofert Złożonych w Otwartym Konkursie na Realizację Zadań Publicznych 2011-11-28 14:36:40
Ogłoszenie: nr Ogłoszenie o przyznaniu nagród pieniężnych zawodnikom i trenerom za osiągnięcie wysokich wyników sportowych za 2010r. 2011-11-09 07:57:17
Ogłoszenie: nr B.7322.120/10/2011 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 468/6 we wsi Chwaszczyno w gminie Żukowo. 2011-10-20 11:49:09
Ogłoszenie: nr U.6722.189.2011.MDKOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Banino ograniczonego od północy granicą wsi, od wschodu granicą wsi i drogą na Barniewice, od południa granicą wsi i od strony zachodniej w południowej części Banina granicą wsi, w północnej części linią wysokiego napięcia. 2011-10-14 13:06:22
Ogłoszenie: nr U.6722.197.2011.MDKOgłoszenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borkowo i Żukowo, obszaru sąsiadującego z Jez. Głębokim i Karlikowskim, rejon ulic Kartuskiej i Nowowiejskiej, gmina Żukowo. 2011-10-14 13:01:50
Ogłoszenie: nr -ogłoszenie o rozpoczęciu prac nad Programem współpracy z OPP na 2012 rok 2011-09-28 14:13:36
Ogłoszenie: nr Ogłoszenie o przetargu Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek położonych we wsi Przyjaźń stanowiące własność Gminy Żukowo    2011-08-25 14:12:12