Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie: nr Informacja o rozstrzygnięciu pisemnego przetargu na sprzedaż używanego środka trwałego: samochodu specjalny pożarniczy marki Star P244L 2012-12-20 14:19:56
Ogłoszenie: nr UN-P.6722.1.2012.ALOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Żukowo. 2012-12-07 09:22:41
Ogłoszenie: nr Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż używanego środka trwałego: samochód specjalny pożarniczy marki: STAR P244L 2012-11-29 13:50:41
Ogłoszenie: nr KŚ.624.2.14.2012 Ogłoszenie dotyczące rozliczenia umowy dotacji na realizację zadania pn." Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żukowo - edycja 2012" 2012-10-25 07:58:39
Ogłoszenie: nr KŚ.624.2.15.2011 ogłoszenie dot. rozliczenia umowy dotacji na zadanie pn. "usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żukowo - edycja 2011" 2012-10-19 08:46:18
Ogłoszenie: nr KŚ.624.2.22.2012Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji do kosztów usuwania materiałów zawierających azbest i utylizacji odpadów azbestowych, związanych z wymianą pokryć dachowych i elewacji na obiektach budowlanych, zlokalizowanych na terenie Gminy Żukowo - dla zadań planowanych na rok 2013 2012-10-10 10:19:41
Ogłoszenie: nr U.6722.285.2012.MDKOgłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestzrennego "dla działki nr 59/4 obr. MIszewko gmina Żukowo". 2012-09-20 10:41:46
Ogłoszenie: nr BP.5543.127.2012Informacja o rozstrzygnięciu pisemnego przetargu na sprzedaż używanego środka trwałego: samochód specjalny pożarniczy marki Jelcz 317 2012-09-05 13:59:46
Ogłoszenie: nr Informacja dla przedsiębiorców dotycząca Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 2012-08-31 13:42:48
Ogłoszenie: nr Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż używanego środka trwałego: samochód specjalny pożarniczy marki: JELCZ 317 2012-08-17 11:47:38