Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie: nr UN-P.6722.261.2013.MLAOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2013-12-17 08:02:08
Ogłoszenie: nr UN-P.6722.1.2012.AL.MMOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagopspodarowania przestrzennego. 2013-12-17 07:52:06
Ogłoszenie: nr Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie w zakresie kultury i sztuki oraz wspierania i upowszechniania sportu. 2013-11-28 15:22:08
Ogłoszenie: nr Burmistrz Gminy Żukowo podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym następującej nieruchomości 2013-11-25 23:11:55
Ogłoszenie: nr UN-N.2013. GGWykaz nieruchomości z zasobu gminnego  przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. 2013-10-28 14:13:14
Ogłoszenie: nr 2013 UN-N. H.A. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2013-10-28 13:57:45
Ogłoszenie: nr 2013 Wykaz nieruchomości położonej w Rębiechowie przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Kartuskiego. 2013-10-28 08:33:07
Ogłoszenie: nr 2013 Wykaz nieruchomości z gminnego zasobu przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym 2013-10-28 08:28:31
Ogłoszenie: nr 2013 Wykaz nieruchomości z zasobu gminnego przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. 2013-10-28 08:26:33
Ogłoszenie: nr Burmistrz Gminy Żukowo podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym następującej nieruchomości 2013-08-05 15:58:09