Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie: nr UN-P.6722.183.2014.MDKOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowo. 2014-12-23 11:32:26
Ogłoszenie: nr Burmistrz Gminy Żukowo podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym następującej nieruchomości: 2014-12-22 08:49:44
Ogłoszenie: nr Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żukowo w zakresie ochrony zwierząt w 2015 roku pn. „Odławianie, transport i zapewnienie bezdomnym psom z terenu Gminy Żukowo miejsca w schronisku dla zwierząt” 2014-12-18 08:00:55
Ogłoszenie: nr Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie w zakresie kultury i sztuki oraz wspierania i upowszechniania sportu. 2014-12-16 12:11:59
Ogłoszenie: nr UN-P.6722.224.2014.MM, UN-P.6722.225.2014.MM, UN-P.6722.226.2014.MM, UN-P.6722.231.2014.MLAOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Małkowie, Baninie i Mieście Żukowo oraz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tuchomiu. 2014-12-12 09:46:03
Ogłoszenie: nr Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku 2014-11-25 09:07:39
Ogłoszenie: nr Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2014-11-20 12:08:27
Ogłoszenie: nr B-7322-8/10/MDKOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla tzw. Żukowskiego Korytarza Inwestycyjnego. 2014-10-31 08:23:02
Ogłoszenie: nr UN-P.6722.183.2014.MDKOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowo. 2014-10-31 08:14:21
Ogłoszenie: nr UN-P.6722.263.2013.MLAOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany m.p.z.p. dla części działki nr 155/5 położonej we wsi Banino, gm. Żukowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2014-10-06 10:19:37