Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie nr UN-PZ.6722.1.2016.MMCogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Banino w rejonie ulic Diamentowej i Leśnej 2016-01-11 21:12:20
Ogłoszenie nr UN-PZ.6722.45.2014.AP.MMC Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę 38/8 położoną we wsi Miszewko, gmina Żukowo. 2015-12-21 16:35:24
Ogłoszenie nr UN-P.6722.224.2014.MM.MMC Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części Miasta Żukowa ograniczonego od strony północnej ul. Dolną i istniejącymi zabudowaniami oraz granicą miasta, od strony wschodniej granicą miasta, od strony południowej ul. Gdańską, od strony zachodniej ul. Gdyńską, gmina Żukowo. 2015-12-14 16:19:50
Ogłoszenie nr UN-P.6722.158.2014.MDK.MMC Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chwaszczyno dla obszaru w rejonie ulic Polnej i Rewerenda, gmina Żukowo. 2015-12-02 10:19:31
Ogłoszenie nr UN-PZ.6722.70.2015.MM, UN-PZ.6722.71.2015.MM, UN-PZ.6722.72.2015.MMOgłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Żukowo (Miszewko, Chwaszczyno, Barniewice). 2015-10-14 07:56:37
Ogłoszenie nr UN-PZ.6722.67.2015.MM, UN-PZ.6722.68.2015.MM, UN-PZ.6722.69.2015.MMOgłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Żukowo (Glincz, Leźno Skrzeszewo) 2015-10-13 09:18:49
Ogłoszenie nr UN-P.6722.261.2013.MLA, UN-P.6722.176.2014.MLA, UN-P.6722.168.2013.AL.MM Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Żukowo (Glincz i Żukowo Miasto). 2015-10-12 14:30:03
Zawiadomienie nr WI-II.7820.12b.2015.MM Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta, odc. Chwaszczyno-Gdańsk. 2015-10-08 08:04:09
Ogłoszenie nr UN-PZ.6722.60.2015.AP Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chwaszczyno Centrum" dla części wsi Chwaszczyno w rejonie ulic Gdyńskiej i Oliwskiej. 2015-09-17 08:44:56
Ogłoszenie nr: UN-PZ.6722.61.2015.AP Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sulmin, w rejonie skrzyżowania dróg prowadzących do wsi Niestępowo oraz miasta Gdańska 2015-09-17 08:42:21