Wersja archiwalna

Obwieszczenie nr UN-P.6722.177.2015.MM
UN-P.6722.224.2015.MM
UN-P.6722.225.2015.MM
UN-p.6722.226.2015.MM
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Żukowo
1. Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rębiechowo, w rejonie ulic: Lazurowej, Tęczowej i Słonecznej w Rębiechowie i Przyrodników w Gdańsku,
2. Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo dla działki nr 19/28 obręb Banino,
3. Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Małkowo ograniczonego północną granicą działki nr 176/6 i działką nr 179 stanowiącą drogę, od strony wschodniej drogą krajową nr 20, od strony południowej granicą wsi Małkowo i od strony zachodniej rejon wschodniej granicy działki nr 29, gmina Żukowo,
4. Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części Miasta Żukowa ograniczonego od strony północnej ul. Dolną i istniejącymi zabudowaniami oraz granicą miasta, od strony wschodniej granicą miasta, od strony południowej ul. Gdańską, od strony zachodniej ul. Gdyńską, gmina Żukowo, 

 
 
 

Załączniki

obwieszczenie BIP_4 plany CKK_02.09.2015 r.pdf

Data: 2015-09-02 08:30:05 Rozmiar: 183.57k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 592
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Żukowie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Przyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Lutko-Adamska
Czas wytworzenia: 2015-08-26 09:12:12
Czas publikacji: 2015-09-02 08:30:05
Data przeniesienia do archiwum: 2015-10-02