Informacje podstawowe 

 
 

 

 

Załączniki

Statutu Gminy Żukowo

Data: 2013-08-06 15:07:01 Rozmiar: 3.08M Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XLVIII/582/2014 - XLVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2014-08-22 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żukowo

Data: 2015-07-07 09:01:59 Rozmiar: 175.02k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XIII/138/2015 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żukowo

Data: 2017-05-05 09:58:35 Rozmiar: 176.29k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żukowo

Data: 2017-05-05 10:01:37 Rozmiar: 3.06M Format: .pdf Pobierz

Strategia rozwoju Gminy Żukowo do 2013 roku

Data: 2014-10-07 15:24:24 Rozmiar: 876.14k Format: .pdf Pobierz

Regulamin Organizacyjny

Data: 2017-05-02 13:26:32 Rozmiar: 725.66k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 79/2017 z dnia 27.04.2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żukowie

Data: 2017-05-02 14:17:14 Rozmiar: 401.7k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 264/2017 z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żukowie

Data: 2017-12-21 10:43:50 Rozmiar: 196.29k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr LI/641/2018 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żukowo

Data: 2018-05-08 12:47:14 Rozmiar: 176.16k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żukowo

Data: 2018-05-08 12:52:36 Rozmiar: 3.04M Format: .pdf Pobierz

Załącznik do zarządzenia nr 171/2018

Data: 2018-08-29 13:35:56 Rozmiar: 21.57k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 171/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żukowie

Data: 2018-08-29 13:35:56 Rozmiar: 89.05k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 15/2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żukowie

Data: 2019-01-22 13:47:08 Rozmiar: 343.43k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 21/2019 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 15/2019 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 21 stycznia 20Zarządzenie nr 19/2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żukowie

Data: 2019-01-24 11:09:31 Rozmiar: 393.81k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 237634
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Żukowie
Osoba wprowadzająca informację : Mirosław Burak
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Szwarc
Czas wytworzenia: 2010-01-27 11:07:22
Czas publikacji: 2019-01-24 11:11:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak