Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR LIV/686/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rębiechowo 2018-06-29 13:58:11
UCHWAŁA NR LIV/685/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pępowo 2018-06-29 13:57:38
UCHWAŁA NR LIV/705/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo 2018-06-29 13:48:23
UCHWAŁA NR LIV/704/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo 2018-06-29 13:47:37
UCHWAŁA NR LIV/703/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Żukowo 2018-06-29 13:47:04
UCHWAŁA NR LIV/702/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Żukowo ograniczonej ulicami Kościerską i 3 Maja oraz linią kolejową 2018-06-29 13:46:02
UCHWAŁA NR LIV/701/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Skrzeszewo ograniczonego od strony północnej północną granicą działki nr 70, od strony wschodniej drogą gminną Skrzeszewo – Glincz, tereny między skrzyżowaniem tej drogi i drogi Skrzeszewo – Przyjaźń do przecięcia z linią wysokiego napięcia, od strony zachodniej drogą gminną Skrzeszewo – Glincz w południowej części Skrzeszewa i w północnej części Skrzeszewa tereny około 400 m na zachód od drogi gminnej Skrzeszewo – Glincz, gmina Żukowo 2018-06-29 13:45:04
UCHWAŁA NR LIV/700/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo 2018-06-29 13:44:06
UCHWAŁA NR LIV/699/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo w zakresie ujawnienia obszarów z udokumentowanymi złożami kopalin 2018-06-29 13:42:19
UCHWAŁA NR LIV/698/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żukowo. 2018-06-29 13:41:53