Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zamówienie nr ZP.271.10.2017 opublikowane w dniu 27.03.2017 r.
Świadczenie usługi nadzoru nad budową miejsc postojowych dla obsługi terenów sportowych oraz Szkoły Podstawowej i sali sportowej na terenie działek nr 208/14, 208/16 w miejscowości Banino
2017-03-27 15:23:38
Zamówienie nr ZP.271.2.2017 opublikowane w dniu 06.02.2017 r.
Opracowania dokumentacji projektowej adaptacji istniejącego budynku przy ul. 3 Maja w Żukowie działka nr ewid. 839/4 z przeznaczeniem na siedzibę Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie
2017-03-20 15:25:52
Zamówienie nr ZP.271.5.2017 opublikowane w dniu 06.03.2017 r.
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku OSP w Chwaszczynie – Etap II
2017-03-14 14:42:38
Zamówienie nr ZP.271.50.2016 opublikowane w dniu 07.11.2016 r.
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz opcjonalnie świadczenie usług nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Gdańskiej, Lipowej, Staszica, Chłopskiej, Górnej oraz ulic do nich przyległych w miejscowości Pępowo"
2017-03-02 13:00:19
Zamówienie nr ZP.271.52.2016 opublikowane w dniu 28.11.2016 r.
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz opcjonalnie świadczenie usług nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miszewko, Miszewo, Dąbrowa i Banino"
2017-02-21 14:25:37
Zamówienie nr ZP.271.56.2016 opublikowane w dniu 12.01.2017 r.
Świadczenie usługi zimowego utrzymania dróg, ulic, chodników, placów w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie gminy Żukowo – rejon 3 - sołectwa: Chwaszczyno, Nowy Świat , Tuchom
2017-01-12 14:17:40
Zamówienie nr ZP.271.48.2016 opublikowane w dniu 18.11.2016 r.
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Żukowo w ramach świadczenia usługi regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych obejmujących miejscowości z których dojeżdżają uczniowie do szkół wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w podziale na zadania częściowe
2016-12-27 12:12:29
Zamówienie nr ZP.271.46.2016 opublikowane w dniu 19.10.2016 r.
Świadczenie usługi zimowego utrzymania dróg, ulic, chodników, placów w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie gminy Żukowo w podziale na zadania częściowe
2016-12-22 13:47:32
Zamówienie nr ZP.271.53.2016 opublikowane w dniu 28.11.2016 r.
Świadczenie usługi zimowego utrzymania dróg, ulic, chodników, placów w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie gminy Żukowo - Rejon 3: Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej sołectwa: Chwaszczyno, Nowy Świat, Tuchom
2016-12-06 12:16:11
Zamówienie nr ZP.271.45.2016 opublikowane w dniu 27.07.2016 r.
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad modernizacją boisk wielofunkcyjnych w Gminie Żukowo
2016-09-27 15:04:09