Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zamówienie nr ZP.271.15.2017 opublikowane w dniu 19.04.2017 r.
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Fredry w Żukowie”
2017-05-26 12:20:19
Zamówienie nr ZP.271.16.2017 opublikowane w dniu 26.04.2017 r.
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żukowie”
2017-05-24 14:25:17
Zamówienie nr ZP.271.52.2016 opublikowane w dniu 28.11.2016 r.
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz opcjonalnie świadczenie usług nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miszewko, Miszewo, Dąbrowa i Banino"
2017-05-12 12:56:24
Zamówienie nr ZP.271.10.2017 opublikowane w dniu 27.03.2017 r.
Świadczenie usługi nadzoru nad budową miejsc postojowych dla obsługi terenów sportowych oraz Szkoły Podstawowej i sali sportowej na terenie działek nr 208/14, 208/16 w miejscowości Banino
2017-04-26 14:21:36
Zamówienie nr ZP.271.5.2017 opublikowane w dniu 06.03.2017 r.
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku OSP w Chwaszczynie – Etap II
2017-04-07 12:50:08
Zamówienie nr ZP.271.2.2017 opublikowane w dniu 06.02.2017 r.
Opracowania dokumentacji projektowej adaptacji istniejącego budynku przy ul. 3 Maja w Żukowie działka nr ewid. 839/4 z przeznaczeniem na siedzibę Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie
2017-03-20 15:25:52
Zamówienie nr ZP.271.50.2016 opublikowane w dniu 07.11.2016 r.
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz opcjonalnie świadczenie usług nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Gdańskiej, Lipowej, Staszica, Chłopskiej, Górnej oraz ulic do nich przyległych w miejscowości Pępowo"
2017-03-02 13:00:19
Zamówienie nr ZP.271.56.2016 opublikowane w dniu 12.01.2017 r.
Świadczenie usługi zimowego utrzymania dróg, ulic, chodników, placów w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie gminy Żukowo – rejon 3 - sołectwa: Chwaszczyno, Nowy Świat , Tuchom
2017-01-12 14:17:40
Zamówienie nr ZP.271.48.2016 opublikowane w dniu 18.11.2016 r.
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Żukowo w ramach świadczenia usługi regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych obejmujących miejscowości z których dojeżdżają uczniowie do szkół wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w podziale na zadania częściowe
2016-12-27 12:12:29
Zamówienie nr ZP.271.46.2016 opublikowane w dniu 19.10.2016 r.
Świadczenie usługi zimowego utrzymania dróg, ulic, chodników, placów w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie gminy Żukowo w podziale na zadania częściowe
2016-12-22 13:47:32