Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zamówienie nr ZP.271.53.2017 opublikowane w dniu 31.08.2017 r.
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Przyjaźni oraz w Szkole Podstawowej w Niestępowie w ramach projektu Świetlik – modernizacja oświetlenia
2017-09-14 14:11:12
Zamówienie nr I.271.49.2017 opublikowane w dniu 13.09.2017 r.
Nadzór nad robotami budowlanymi związanymi z budową sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy Żukowo: 1) Zadanie 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki o nr ew. gr. 184/3 w miejscowości Czaple 2) Zadanie 2. Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ew. gr. 48/9, 48/13 w miejscowości Sulmin – etap II 3) Zadanie 3. Budowa sieci wodociągowej na terenie działek o nr ew. gr. 523, 269/52, 98/1 w miejscowości Przyjaźń – etap II 4) Zadanie 4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki o nr ew. gr. 93/23 w miejscowości Żukowo
2017-09-13 09:31:21
Zamówienie nr ZP.271.40.2017 opublikowane w dniu 04.08.2017 r.
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy Tuchomskiej w Baninie
2017-09-12 13:23:52
Zamówienie nr ZP.271.41.2017 opublikowane w dniu 31.07.2017 r.
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa ul. Armii Krajowej w Pępowie i Żukowie poprzez budowę zatok autobusowych wraz z dojściami dla pieszych i budową wjazdów w drogi wewnętrzne – Etap I”
2017-09-08 11:28:18
Zamówienie nr ZP.271.29.2017 opublikowane w dniu 21.07.2017 r.
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową oraz przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sambora I w Chwaszczynie (działki o nr ewid. gruntów 762, 737/1, 756/3)
2017-08-21 10:14:06
Zamówienie nr ZP.271.6.2017 opublikowane w dniu 01.06.2017 r.
Opracowanie dokumentacji projektowych dla odprowadzenia wód opadowych z ulic w Baninie i drogi gminnej w Rutkach oraz budowy rowu i kolektora deszczowego w Rębiechowie
2017-08-16 13:08:28
Zamówienie nr ZP.271.35.2017 opublikowane w dniu 28.06.2017 r.
Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy sieci wodociągowych na terenie Gminy Żukowo
2017-08-07 10:21:20
Zamówienie nr ZP.271.33.2017 opublikowane w dniu 20.06.2017 r.
ŚWIADCZENIE USŁUGI NADZORU NAD BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENACH WIEJSKICH GMINY ŻUKOWO
2017-07-26 14:08:00
Zamówienie nr ZP.271.52.2016 opublikowane w dniu 28.11.2016 r.
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz opcjonalnie świadczenie usług nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miszewko, Miszewo, Dąbrowa i Banino"
2017-07-12 08:19:51
Zamówienie nr ZP.271.32.2017 opublikowane w dniu 13.06.2017 r.
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI ZRID DLA ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE UL. TUWIMA W ŻUKOWIE
2017-07-11 14:32:33