Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zamówienie nr ZP.271.5.2018 opublikowane w dniu 14.02.2018 r. Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gmin Żukowo, Chmielno, Somonino” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 2018-02-22 14:53:34
Zamówienie nr ZP.271.9.2018 opublikowane w dniu 22.02.2018 r. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2018-02-22 14:25:41
Zamówienie nr ZP.271.65.2017 opublikowane w dniu 18.12.2017 r. Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad zagospodarowaniem terenu przy klasztorze pod przestrzeń ogólnoparkową wraz z towarzyszącą mała architekturą w Żukowie 2018-02-06 14:45:38
Zamówienie nr ZP.271.54.2017 opublikowane w dniu 17.10.2017 r. Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowa modernizacja szkół w Chwaszczynie i Leźnie 2018-02-05 14:56:27
Zamówienie nr ZP.271.66.2017 opublikowane w dniu 13.12.2017 r. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2018-02-05 12:45:38
Zamówienie nr ZP.271.70.2017 opublikowane w dniu 01.12.2017 r.Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Żukowo w rejonie ulic: Gdańskiej, Polnej, Gdyńskiej ograniczonego od wschodu granicą miasta 2018-02-01 11:12:34
Zamówienie nr ZP.271.78.2017 opublikowane w dniu 16.01.2018 r. Dostawa energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Żukowo, konserwacja urządzeń oświetleniowych oraz usługi przesyłu energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego - tzw. usługa kompleksowa 2018-01-16 10:40:12
Zamówienie nr ZP.271.69.2017 opublikowane w dniu 21.11.2017 r. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Żukowo w ramach świadczenia usługi regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych obejmujących miejscowości z których dojeżdżają uczniowie do szkół wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu 2018-01-08 08:38:39
Zamówienie nr ZP.271.61.2017 opublikowane w dniu 29.09.2017 r. Świadczenie usługi zimowego utrzymania dróg, ulic, chodników, placów w sezonie zimowym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie gminy Żukowo w podziale na zadania częściowe 2017-12-27 07:47:38
Zamówienie nr ZP.271.40.2017 opublikowane w dniu 04.08.2017 r.Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy Tuchomskiej w Baninie 2017-09-25 10:05:33