Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zamówienie nr ZP.271.26.2018 opublikowane w dniu 13.06.2018 r. Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Leźno, Żukowo i Borkowo w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni” 2018-06-22 12:00:55
Zamówienie nr ZP.271.25.2018 opublikowane w dniu 13.06.2018 r. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2018-06-21 14:02:45
Zamówienie nr ZP.271.24.2018 opublikowane w dniu 20.06.2018 r. Świadczenie usług w zakresie transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych oraz ich odwożenia do miejsc zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 2018-06-20 11:52:28
Zamówienie nr ZP.271.20.2018 opublikowane w dniu 04.06.2018 r.Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Leźno, Żukowo i Borkowo w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni” 2018-06-12 13:00:22
Zamówienie nr ZP.271.15.2018 opublikowane w dniu 03.04.2018 r. Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Część I – Budowa ulicy 3 Maja w Żukowie Część II – Przebudowa i rozbudowa historycznego budynku spichlerza w Żukowie wraz z zagospodarowaniem terenu 2018-06-01 09:50:34
Zamówienie nr ZP.271.19.2018 opublikowane w dniu 26.04.2018 r.Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: budowa parkingu przy ul. Gdyńskiej w Żukowie (etap I) oraz zaprojektowanie i wybudowanie parkingu przy ul. Gdyńskiej w Żukowie (etap II) 2018-05-30 10:57:06
Zamówienie nr ZP.271.12.2018 opublikowane w dniu 16.03.2018 r. Opracowanie dokumentacji technicznej związanej z utworzeniem Otwartych Stref Aktywności dla pięciu lokalizacji na terenie Gminy Żukowo 2018-05-11 13:27:20
Zamówienie nr ZP.271.9.2018 opublikowane w dniu 22.02.2018 r. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2018-05-11 10:19:07
Zamówienie nr ZP.271.7.2018 opublikowane w dniu 12.03.2018 r. Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku szkolnego o salę gimnastyczną wraz z salami dydaktycznymi, przebudową sieci wodociągowej, budową budynku gospodarczego oraz zbiorników retencyjnych w Miszewie 2018-04-09 15:33:29
Zamówienie nr ZP.271.5.2018 opublikowane w dniu 14.02.2018 r. Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gmin Żukowo, Chmielno, Somonino” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 2018-03-27 13:08:21