Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zamówienie nr ZP.271.9.2018 opublikowane w dniu 22.02.2018 r. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2018-04-18 13:03:01
Zamówienie nr ZP.271.15.2018 opublikowane w dniu 03.04.2018 r. Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Część I – Budowa ulicy 3 Maja w Żukowie Część II – Przebudowa i rozbudowa historycznego budynku spichlerza w Żukowie wraz z zagospodarowaniem terenu 2018-04-12 08:03:11
Zamówienie nr ZP.271.7.2018 opublikowane w dniu 12.03.2018 r. Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku szkolnego o salę gimnastyczną wraz z salami dydaktycznymi, przebudową sieci wodociągowej, budową budynku gospodarczego oraz zbiorników retencyjnych w Miszewie 2018-04-09 15:33:29
Zamówienie nr ZP.271.5.2018 opublikowane w dniu 14.02.2018 r. Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gmin Żukowo, Chmielno, Somonino” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 2018-03-27 13:08:21
Zamówienie nr ZP.271.12.2018 opublikowane w dniu 16.03.2018 r. Opracowanie dokumentacji technicznej związanej z utworzeniem Otwartych Stref Aktywności dla pięciu lokalizacji na terenie Gminy Żukowo 2018-03-16 12:41:45
Zamówienie nr ZP.271.71.2014 opublikowane w dniu 2014-10-22Odbiór, transport i zagospodarowanie(odzysk, recykling i unieszkodliwienie) odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Żukowo; z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego w Żukowie ul. Polna oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z kontenerów rozmieszczonych na terenie gminy Żukowo. 2018-03-06 14:35:35
Zamówienie nr ZP.271.78.2014 opublikowane w dniu 2014-10-16Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie gminy Żukowo do celów ustalenia opłat adiacenckich 2018-03-06 14:32:49
Zamówienie nr ZP.271.70.2014 opublikowane w dniu 2014-10-09Świadczenie usług edukacyjnych w ramach realizacji projektu „Wiedza=przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2018-03-06 14:31:36
Zamówienie nr ZP.271.69.2014 opublikowane w dniu 2014-10-07Świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru nad budową remizy OSP i centrum zarządzania kryzysowego w Żukowie 2018-03-06 14:29:50
Zamówienie nr ZP.271.59.2014 opublikowane w dniu 2014-09-05Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Żukowo w sezonie 2014/2015 2018-03-06 14:29:09