Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zamówienie nr ZP.271.35.2017 opublikowane w dniu 28.06.2017 r.
Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy sieci wodociągowych na terenie Gminy Żukowo
2017-07-20 09:22:28
Zamówienie nr ZP.271.33.2017 opublikowane w dniu 20.06.2017 r.
ŚWIADCZENIE USŁUGI NADZORU NAD BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENACH WIEJSKICH GMINY ŻUKOWO
2017-07-19 10:36:34
Zamówienie nr ZP.271.52.2016 opublikowane w dniu 28.11.2016 r.
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz opcjonalnie świadczenie usług nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miszewko, Miszewo, Dąbrowa i Banino"
2017-07-12 08:19:51
Zamówienie nr ZP.271.32.2017 opublikowane w dniu 13.06.2017 r.
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI ZRID DLA ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE UL. TUWIMA W ŻUKOWIE
2017-07-11 14:32:33
Zamówienie nr ZP.271.30.2017 opublikowane w dniu 13.06.2017 r.
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY PARKINGU W ŻUKOWIE PRZY UL. GDYŃSKIEJ
2017-07-11 14:08:57
Zamówienie nr ZP.271.50.2016 opublikowane w dniu 07.11.2016 r.
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz opcjonalnie świadczenie usług nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Gdańskiej, Lipowej, Staszica, Chłopskiej, Górnej oraz ulic do nich przyległych w miejscowości Pępowo"
2017-07-11 12:44:40
Zamówienie nr ZP.271.6.2017 opublikowane w dniu 01.06.2017 r.
Opracowanie dokumentacji projektowych dla odprowadzenia wód opadowych z ulic w Baninie i drogi gminnej w Rutkach oraz budowy rowu i kolektora deszczowego w Rębiechowie
2017-07-04 14:42:40
Zamówienie nr I.271.36.2017 opublikowane w dniu 09.06.2017 r.
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad utwardzeniem terenu poprzez wykonanie parkingu typu kiss and ride w Baninie na terenie działek nr 208/14, 208/16
2017-06-09 11:23:37
Zamówienie nr ZP.271.15.2017 opublikowane w dniu 19.04.2017 r.
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Fredry w Żukowie”
2017-06-02 10:58:12
Zamówienie nr ZP.271.16.2017 opublikowane w dniu 26.04.2017 r.
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żukowie”
2017-05-31 09:26:09