Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zamówienie nr ZP.271.61.2017 opublikowane w dniu 29.09.2017 r.
Świadczenie usługi zimowego utrzymania dróg, ulic, chodników, placów w sezonie zimowym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie gminy Żukowo w podziale na zadania częściowe
2017-11-21 15:03:59
Zamówienie nr ZP.271.69.2017 opublikowane w dniu 21.11.2017 r.
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Żukowo w ramach świadczenia usługi regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych obejmujących miejscowości z których dojeżdżają uczniowie do szkół wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu
2017-11-21 13:15:47
Zamówienie nr ZP.271.54.2017 opublikowane w dniu 17.10.2017 r.
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowa modernizacja szkół w Chwaszczynie i Leźnie
2017-10-25 15:03:40
Zamówienie nr ZP.271.40.2017 opublikowane w dniu 04.08.2017 r.
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy Tuchomskiej w Baninie
2017-09-25 10:05:33
Zamówienie nr ZP.271.53.2017 opublikowane w dniu 31.08.2017 r.
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Przyjaźni oraz w Szkole Podstawowej w Niestępowie w ramach projektu Świetlik – modernizacja oświetlenia
2017-09-22 11:56:05
Zamówienie nr I.271.49.2017 opublikowane w dniu 13.09.2017 r.
Nadzór nad robotami budowlanymi związanymi z budową sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy Żukowo: 1) Zadanie 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki o nr ew. gr. 184/3 w miejscowości Czaple 2) Zadanie 2. Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ew. gr. 48/9, 48/13 w miejscowości Sulmin – etap II 3) Zadanie 3. Budowa sieci wodociągowej na terenie działek o nr ew. gr. 523, 269/52, 98/1 w miejscowości Przyjaźń – etap II 4) Zadanie 4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki o nr ew. gr. 93/23 w miejscowości Żukowo
2017-09-13 09:31:21
Zamówienie nr ZP.271.41.2017 opublikowane w dniu 31.07.2017 r.
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa ul. Armii Krajowej w Pępowie i Żukowie poprzez budowę zatok autobusowych wraz z dojściami dla pieszych i budową wjazdów w drogi wewnętrzne – Etap I”
2017-09-08 11:28:18
Zamówienie nr ZP.271.29.2017 opublikowane w dniu 21.07.2017 r.
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową oraz przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sambora I w Chwaszczynie (działki o nr ewid. gruntów 762, 737/1, 756/3)
2017-08-21 10:14:06
Zamówienie nr ZP.271.6.2017 opublikowane w dniu 01.06.2017 r.
Opracowanie dokumentacji projektowych dla odprowadzenia wód opadowych z ulic w Baninie i drogi gminnej w Rutkach oraz budowy rowu i kolektora deszczowego w Rębiechowie
2017-08-16 13:08:28
Zamówienie nr ZP.271.35.2017 opublikowane w dniu 28.06.2017 r.
Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy sieci wodociągowych na terenie Gminy Żukowo
2017-08-07 10:21:20