Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zamówienie nr ZP.271.64.2017 opublikowane w dniu 17.10.2017 r.
Dostawa wyposażenia do szkół na terenie Gminy Żukowo
2017-11-16 12:43:52
Zamówienie nr ZP.271.68.2017 opublikowane w dniu 06.11.2017 r.
Dostawa komputera przenośnego, drukarek, skanerów i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Żukowie
2017-11-14 14:22:44
Zamówienie nr ZP.271.27.2017 opublikowane w dniu 09.08.2017 r.
Dostawa komputerów, monitorów, drukarek, skanerów i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Żukowie
2017-10-09 13:40:10
Zamówienie nr ZP.271.45.2017 opublikowane w dniu 30.08.2017 r.
Dostawa platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z montażem i wykonaniem robót budowlanych przy Szkole Podstawowej w Miszewie
2017-10-09 09:46:32
Zamówienie nr ZP.271.56.2017 opublikowane w dniu 05.09.2017 r.
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do szkól na terenie Gminy Żukowo
2017-10-04 12:28:54
Zamówienie nr ZP.271.43.2017 opublikowane w dniu 03.08.2017 r.
Dostawa przełączników sieciowych na potrzeby Urzędu Gminy w Żukowie
2017-08-17 12:48:57
Zamówienie nr ZP.271.12.2017 opublikowane w dniu 30.03.2017 r.
Dostawa sprzętu komputerowego oraz pomocy naukowych w celu realizacji zajęć dydaktycznych w ramach projektu „Dzieciaki Bystrzaki” realizowanego na terenie gminy Żukowo, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Oś Priorytetowa 3. Edukacja.
2017-07-10 15:08:26
Zamówienie nr ZP.271.7.2017 opublikowane w dniu 28.02.2017 r.
SUKCESYWNA DOSTAWA PŁYT DROGOWYCH WIELOOTWOROWYCH TYPU JOMB
2017-03-21 12:33:06
Zamówienie nr ZP.271.54.2016 opublikowane w dniu 2017-01-16
Dostawa energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żukowo w roku 2017
2017-01-16 14:34:42
Zamówienie nr ZP.271.44.2016 opublikowane w dniu 2016-07-27
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
2016-09-02 14:58:53