Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zamówienie nr ZP.271.73.2017 opublikowane w dniu 23.01.2018 r.Dostawa tablic interaktywnych z oprogramowaniem 2018-02-23 13:44:22
Zamówienie nr ZP.271.72.2017 opublikowane w dniu 12.01.2018 r.Dostawa laptopów i tabletów 2018-01-31 09:42:50
Zamówienie nr ZP.271.68.2017 opublikowane w dniu 06.11.2017 r.Dostawa komputera przenośnego, drukarek, skanerów i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Żukowie 2017-12-14 13:37:03
Zamówienie nr ZP.271.64.2017 opublikowane w dniu 17.10.2017 r.Dostawa wyposażenia do szkół na terenie Gminy Żukowo 2017-12-01 13:48:43
Zamówienie nr ZP.271.45.2017 opublikowane w dniu 30.08.2017 r.Dostawa platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z montażem i wykonaniem robót budowlanych przy Szkole Podstawowej w Miszewie 2017-12-01 13:04:59
Zamówienie nr ZP.271.27.2017 opublikowane w dniu 09.08.2017 r.Dostawa komputerów, monitorów, drukarek, skanerów i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Żukowie 2017-10-09 13:40:10
Zamówienie nr ZP.271.56.2017 opublikowane w dniu 05.09.2017 r.Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do szkól na terenie Gminy Żukowo 2017-10-04 12:28:54
Zamówienie nr ZP.271.43.2017 opublikowane w dniu 03.08.2017 r.Dostawa przełączników sieciowych na potrzeby Urzędu Gminy w Żukowie 2017-08-17 12:48:57
Zamówienie nr ZP.271.12.2017 opublikowane w dniu 30.03.2017 r.Dostawa sprzętu komputerowego oraz pomocy naukowych w celu realizacji zajęć dydaktycznych w ramach projektu „Dzieciaki Bystrzaki” realizowanego na terenie gminy Żukowo, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Oś Priorytetowa 3. Edukacja. 2017-07-10 15:08:26
Zamówienie nr ZP.271.7.2017 opublikowane w dniu 28.02.2017 r.SUKCESYWNA DOSTAWA PŁYT DROGOWYCH WIELOOTWOROWYCH TYPU JOMB 2017-03-21 12:33:06