Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zamówienie nr ZP.271.12.2017 opublikowane w dniu 30.03.2017 r.
Dostawa sprzętu komputerowego oraz pomocy naukowych w celu realizacji zajęć dydaktycznych w ramach projektu „Dzieciaki Bystrzaki” realizowanego na terenie gminy Żukowo, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Oś Priorytetowa 3. Edukacja.
2017-07-10 15:08:26
Zamówienie nr ZP.271.7.2017 opublikowane w dniu 28.02.2017 r.
SUKCESYWNA DOSTAWA PŁYT DROGOWYCH WIELOOTWOROWYCH TYPU JOMB
2017-03-21 12:33:06
Zamówienie nr ZP.271.54.2016 opublikowane w dniu 2017-01-16
Dostawa energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żukowo w roku 2017
2017-01-16 14:34:42
Zamówienie nr ZP.271.44.2016 opublikowane w dniu 2016-07-27
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
2016-09-02 14:58:53
Zamówienie nr ZP.271.19.2016 opublikowane w dniu 2016-04-13
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy Żukowo
2016-06-14 15:06:56
Zamówienie nr ZP.271.10.2016 opublikowane w dniu 2016-04-01
Dostawa, montaż, rozmieszczenie mebli i sprzętu komputerowego do budynku remizy OSP i Centrum Zarządzania Kryzysowego w Żukowie
2016-05-13 10:20:17
Zamówienie nr ZP.271.12.2016 opublikowane w dniu 2016-03-25
Sukcesywna dostawa płyt drogowych wielootworowych typu JOMB
2016-04-28 13:30:06
Zamówienie nr ZP.271.20.2016 opublikowane w dniu 2016-04-15
Dostawa wraz z podłączeniem sprzętu komputerowego do budynku remizy OSP i Centrum Zarządzania Kryzysowego w Żukowie
2016-04-26 14:27:32
Zamówienie nr ZP.271.74.2015 opublikowane w dniu 2015-12-15
Dostawa, montaż i rozmieszczenie mebli, sprzętu sportowego i wyposażenia do sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Baninie
2016-01-28 14:12:55
Zamówienie nr ZP.271.80.2015 opublikowane w dniu 2016-01-14
Dostawa energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Żukowo, konserwacja urządzeń oświetleniowych oraz usługi przesyłu energii
2016-01-14 11:40:34