Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Decyzja uchylająca pkt. 4 decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr ŚR.6131.257.2016.CR z dnia 31.05.2016 r. 2018-06-14 11:42:30
Decyzja zezwalająca na usuniecie drzewa z gatunku wierzba płacząca z pasa drogi krajowej nr 20, działka nr 148/2 obręb Tuchom. 2018-02-05 10:20:16
Obwieszczenie RDOŚ-Gd-WOO.4207.170.2017.IBA.3 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miszewko, Miszewo, Dąbrowa i Banino, gmina Żukowo. 2018-01-12 11:16:15
Decyzja zezwalająca na usuniecie drzewa z terenu działki nr 121/14 położonej w m. Miszewko 2018-01-05 13:10:27
sprawozdanie z usuwania azbestu za rok 2017 2017-11-10 07:52:27
ŚR.6220.34.2017.MLF Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego - stacji diagnostycznej, warsztatu samochodowego, lakierni samochodowej, myjni samochodowej samoobsługowej na terenie działki numer 68/15 w miejscowości Miszewko, gmina Żukowo. 2017-10-23 13:28:04
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 541/13 położonej w m. Chwaszczyno. 2017-08-17 12:21:12
obwieszczenie RDOŚ-Gd-WOO.4207.89.2017.ES.3 2017-07-25 12:59:27
ŚR.624.2.4.2017.MLK 2017-06-01 15:01:50
Decyzja na usunięcie drzew z terenu działki nr 64/2 położonej w miejscowości Banino. 2017-04-10 11:13:30