Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OR.2110.11.2017 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 2017-07-10 10:47:59
OR.2110.13.2017 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Podinspektor w Referacie Oświaty i Zdrowia 2017-07-07 13:44:32
OR.2110.12.2017 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Inspektora w Referacie Komunalnym i Infrastruktury Drogowej 2017-06-28 15:35:14
OR.2110.10.2017 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko: podinspektora w ramach umowy o pracę na zastępstwo w Referacie Komunalnym i Infrastruktury Drogowej 2017-06-22 10:49:35
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: OR.2110.8.2017 od inspektora do głównego specjalisty w Referacie Programów Rozwojowych 2017-06-14 15:43:33
OR.2110.9.2017 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 2017-06-08 13:38:58
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: OR.2110.7.2017 od inspektora do głównego specjalisty ds. kontroli finansowej w referacie budżetu, księgowości i rozliczeń w ¾ wymiaru czasu pracy oraz od inspektora do głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej na samodzielnym stanowisku pracy w ¼ wymiaru czasu pracy 2017-06-02 15:24:23
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: OR.2110.6.2017 od inspektora do głównego specjalisty ds. kontroli finansowej w Referacie Budżetu, Księgowości i Rozliczeń (3/4 wymiaru czasu pracy) oraz od inspektora do głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej na samodzielnym stanowisku pracy (1/4 wymiaru czasu pracy) 2017-04-21 12:54:41
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: OR.2110.4.2017 Referent w Referacie Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Gospodarczych 2017-04-03 14:57:34
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: OR.2110.5.2017 Referent w Referacie Programów Rozwojowych 2017-04-03 14:56:53