Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OR.2110.9.2017 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 2017-05-16 15:12:22
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: OR.2110.8.2017 od inspektora do głównego specjalisty w Referacie Programów Rozwojowych 2017-05-09 14:27:36
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: OR.2110.7.2017 od inspektora do głównego specjalisty ds. kontroli finansowej w referacie budżetu, księgowości i rozliczeń w ¾ wymiaru czasu pracy oraz od inspektora do głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej na samodzielnym stanowisku pracy w ¼ wymiaru czasu pracy 2017-04-28 15:12:52
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: OR.2110.6.2017 od inspektora do głównego specjalisty ds. kontroli finansowej w Referacie Budżetu, Księgowości i Rozliczeń (3/4 wymiaru czasu pracy) oraz od inspektora do głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej na samodzielnym stanowisku pracy (1/4 wymiaru czasu pracy) 2017-04-21 12:54:41
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: OR.2110.4.2017 Referent w Referacie Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Gospodarczych 2017-04-03 14:57:34
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: OR.2110.5.2017 Referent w Referacie Programów Rozwojowych 2017-04-03 14:56:53
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: OR.2110.3.2017 od podinspektora do inspektora w Referacie Budżetu, Księgowości i Rozliczeń 2017-03-31 15:16:39
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: OR.2110.2.2017 od podinspektora do inspektora w Referacie Budżetu, Księgowości i Rozliczeń 2017-03-31 15:15:59
Ogłoszene o naborze na stanowisko: Referenta w Referacie Komunalnym i Infrastruktury Drogowej 2017-02-22 08:22:50
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Referent w Referacie Programów Rozwojowych 2017-01-13 14:08:19